Hírek Vállalatunkról Kapcsolat

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.hod-industrial.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház igénybevételének vállalkozások általi (továbbiakban: Partner) használatának feltételeit. Partner személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. A szerződés nyelve magyar. A szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azokat Szolgáltató iktatja, így az utólag hozzáférhető és megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 

Partner a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.             A SZOLGÁLTATÓ

Név:

HÓD Industrial Solutions Kft.

Székhely, levelezési cím:

 2092 Budakeszi, Présház utca 5.

Személyes átvétel helye:

2092 Budakeszi, Présház utca 5.

Telefonszám:

+36 23 920 940

+36 23 920 941

E-mail:

info@hod-industrial.hu

Adószám:

14320112-2-13

Cégjegyzékszám:

13-09-161394

Bejegyző bíróság:

Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Számlavezető bank, Bankszámlaszám:

K&H Bank,
10409015-50504852-48491009

Tárhely szolgáltató:

ProfitForte Kft.

 

2.             FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

2.1.       Felelősség

Partner a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Partner köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Partner teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Partner elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Partner államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólagVásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Partner a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szolgáltató és Partner között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Partner törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Partner regisztrációját.

2.2.       Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.hod-industrial.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

3.             A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS

3.1.       Regisztráció

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Partner számára, regisztráció nélkül, azonban a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.

Partner regisztrálni a Honlap felső menüjében megtalálható „Legyen a Partnerünk” menüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Elküld” gombra kattintást követően tud.  A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:

-        Cégnév,

-        Név,

-        E-mail,

-        Telefon,

-        Adószám,

-        Megjegyzés

Illetőleg a regisztrációt követően a kiszállítási illetve a számlázás címet.

A regisztráció jóváhagyáshoz kötött. A regisztrációs kérelem elküldését követően a Szolgáltatónak jóvá kell hagynia a regisztrációt és egyidejűleg engedélyezi a belépést a Honlapra. A jóváhagyásról a Szolgáltató emailben értesíti a Vásárlót, aki ezt követően bármikor be tud jelentkezni a Honlapra.

A sikeres regisztrációt követően, Partner a Honlap tetején található „Bejelentkezés” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) tud belépni a Honlapra.

Partner jogosult a regisztrációját bármikor törölni webshop@hod-industrial.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Partner felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Partner a felelős. Amennyiben Partner tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

Partner vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Partner köteles a cégével kapcsolatban bekövetkezett változásokat (adószám változás, székhelyváltozás stb.) módosítani a felhasználói fiókjában a „Fiók információk” menüponton belül. Ha a Partner a változásokról nem értesíti a Szolgáltatót és a Szolgáltató esetleg rossz helyre szállít, nemzetközi adószám megszűnése esetén nettó áron történő hibásan számláz  stb, minden felelősség a Partnert terheli.

3.2.            Megrendelés

A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Partner megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Partner a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap felső menüjében böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket. Vásárlónak lehetősége van a Honlap tetején található kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Partner keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. Partner a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

Partner a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva helyezheti virtuális kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni a termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával. A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a megrendelés összegét) Partner a Honlap jobb oldalán, a kosár ikonra kattintva ellenőrizheti. A kosár ikonra kattintva a Partnert a kosár felületre navigálja a Honlap. A kosár felületen a Partner részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, a szállítás költségét, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét. 

Ezen a felületen a Partner még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a szemetes ikonra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával, melyet a „Módosít” feliratra kattintva frissíthet.  

A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással a Partnert a pénztár felületre navigálja a Honlap. Partner ezen a felületen ki tudja választani, hogy milyen címre kéri a termék kiszállítását illetve, ha egy korábbi megrendelés során megadott címtől eltérő címre kéri, akkor az „Új cím” feliratra kattintva másik szállítási címet is megadhat. Ezt követően a Partner i tudja választani a kívánt fizetési és szállítási módot a megadott lehetőségek közül.  

Ha a Partner minden szükséges adatot megadott, akkor a megrendelés elküldése előtt minden esetben gondosan ellenőrizze a megadott adatok helyességét. Ha mindent rendben talált, akkor ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et illetve az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.  

Az oldal alján található „Rendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig, Partner véglegesen elküldheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben, értesíti a Vásárlót, ahol a megrendelés azonosítója is megtalálható.

Megjegyzést is fűzhet megrendeléséhez illetve kérhet részkiszállítást a „Részkiszállítást kérek” felirat előtt található jelölőnégyzet kipipálásával. Ez esetben a Szolgáltató felveszi a Partnerrel emailben vagy telefonon a kapcsolatot a részkiszállítás részleteinek egyeztetése érdekében. A rendelés feladása tehát a „Rendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Partner részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A megrendelésének állapotát a Partner a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a felhasználói fiókján belül, a „”Rendeléseim” feliratra kattintást követően Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

3.3.            Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket nem tartalmazza (így a megvásárolható termékek ára nettóban van feltüntetve), tekintettel arra, hogy a Honlap magánszemély fogyasztókat nem szolgál ki, kizárólag vállalkozásokat. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költséget cégünk nem számít fel. A termékek ára attól függően kerül magyar forintban vagy Euróban feltüntetésre, hogy a Partner a felhasználói fiókjában, a „Fiók információk” menüpontban melyik pénznemet választotta. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a házhoz szállítás díját is.

3.4.            Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a saját fiókjában („Fiók információk”).

3.5.            Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Partner által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Partner részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Partner által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.  Ha Partner rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. Partner mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Partner által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Partner között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 

3.6.            Fizetés

Fizetés utánvétellel készpénzben a futárnak vagy a személyes átvétel során: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra vagy személyes átvétellel került megrendelésre, a Partner a megrendelés végösszegét közvetlenül a futárnak teljesíti készpénzben vagy az átvétel helyszínén a Szolgáltató munkatársának.

Átutalás: Partner a megrendelt termékek átutalással fizeti meg a Szolgáltató részére. Át utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Ezen fizetési mód választása esetén a Partner mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató visszaigazolja a megrendelést, addig semmiképp ne indítsa el az utalást.  Szolgáltató a megrendelt terméket a vételár számláján történő jóváírását követően adja postára vagy adja át a futárnak és értesíti a Partnert arról, hogy megrendelése mely napon kerül kiszállításra. Az előre utaláshoz szükséges adatokat, így különösen Szolgáltató bankszámlaszámát, a megrendelés visszaigazolását tartalmazó e-mail is tartalmazza.

Előre utalás: Ezen fizetési mód választása esetén a Szolgáltató előlegbekérőt küld a Partner részére. A Partner az előlegbekérőn szereplő összeget köteles előre elutalni a Szolgáltató számlájára. Az előlegbekérőn minden esetben a fizetendő végösszeg 100 %-a kerül bekérésre. Ezt követően kerülhet sor a termék kiszállítására vagy személyes átvételére.

3.7.            Számla

Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor a Partner részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt a csomag átadása során, kinyomtatott számlát ad . Ha a Partner kéri és emailben vagy telefonon jelzi a Szolgáltató felé, úgy a számla postai úton is kiküldésre kerül.

3.8.            Termékek kiszállítása

Személyes átvétel

A megrendelések személyes átvételére ingyenesen a Szolgáltató 1. pontban megjelölt címén van lehetőség. Szolgáltató a megrendelést az értesítéstől számított 5 munkanapig tartja fent a Partner részére. Ha a Partner nem veszi át a terméket ez idő alatt vagy nem jelzi, hogy 5 munkanap alatt nem tudja bizonyos okok miatt a terméket átvenni, akkor a Szolgáltató törli a megrendelést és az adott terméket továbbértékesítheti. Előzetes jelzés esetén a Szolgáltató a Partnerrel egyeztetetek alapján és ideig tartja fent a megrendelést. Ha a termék árát a Partner átutalással vagy előre utalással részben kiegyenlítette, akkor a Szolgáltató az 5 munkanap lejártát követő legfeljebb 10 munkanapon belül visszautalja a Partner részére a kifizetett vételárat.

Kiszállítás futárral

A megrendelések kézbesítését munkanapokon 8 és 17 óra között - előzetes egyeztetés nélkül – a Tran-o-flex futárszolgálat végzi. 

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Partner ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Partner biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

Amennyiben a Partner a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futárszolgálat összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg. A Partner által kifizetett kiszállítási díj ugyanazon megrendelésre vonatkozóan kétszeri kiszállítást foglal magában, ezért ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Vásárlónak felróható okból -, akkor a 3. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Partner a kiszállítás költségét átutalja a Szolgáltató részére és a kiszállítás díja a Szolgáltató számláján jóváírásra került. Ez a rendelkezés nem érvényesül abban az esetben, ha a kiszállítás a Szolgáltatónak felróható okból hiúsul meg.

Ha a Partner sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, akkor a futártól ne vegye át a terméket és küldje vissza. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

3.9.            Szállítási költségek

Partner a szállítás költségeiről a láblécben a  "Gyakran Ismételt Kérdések" -re kattintva talál részletes tájékoztatást.

3.10.        Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 1-5 munkanap Magyarország területén belül. További országok esetében érdeklődjenek ügyfélszolgálaton az rendeles@hod-industrial.hu email címen. Ha a megrendelt termék időközben kifogyott a raktárból és annak beszerzése szükséges, úgy a Szolgáltató jelezi a Partner felé a beszerzés várható idejét.

Szolgáltató – a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Partner jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, haa)      a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagyb)      a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

4.             ELÁLLÁSI JOG

4.1.            Elállási jog gyakorlásának menete

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő vásárló a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Korm.rendeletben meghatározott feltételek esetén elállhat a szerződéstől. Azonban tekintettel arra, hogy a Szolgáltató fogyasztókat nem, kizárólag vállalkozásokat szolgál ki a webáruházában, így az elállási jog a Partnert nem illeti meg.

5.             SZAVATOSSÁG

5.1.       Kellékszavatosság

Partner a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Nem fogyasztóval (vállalkozás) kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Partner – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Partner által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Partner nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Partner is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Partner a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Partner köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Partner közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Partner igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Partner részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Partner által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Partner köteles bizonyítani, hogy a Partner által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Partner a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2.       Jótállás

A Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely nem értékesítésére fogyasztói szerződés megkötésének keretében kerülne sor, így tekintettel arra, hogy a Szolgáltató fogyasztókat nem szolgál ki, csakis vállalkozások részére értékesíti termékeit, így az értékesített áruk köre nem tartozik az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá. Azonban abban az esetben, ha valamely termékre a Szolgáltató jótállást biztosít, a jótállás időtartamáról illetve annak feltételeiről a Honlapon vagy megkeresés esetén emailben vagy telefonon tájékoztatást nyújt.

5.3.       Szavatossági igények érvényesítése

A Partner a szavatossági igényeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé.

 

6.             JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1.       Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Partner a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Partner a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel. Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni; Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. 

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

6.2.            Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Partner között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik állnak nyitva Partner bírósági eljárás kezdeményezése.

7.             AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015. december 1.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el >> pdf letöltése

 

Üzenet
Hírlevél